Om oss

Idag ägs företaget av Christian Kiaer (VD), Johan Ferdell och Paul Johansson, som alla är verksamma i företaget.

Myndighetskrav och miljölagar är minimikrav för vår verksamhet.

Vårt mål är att genomföra varje uppdrag med ett optimalt resultat både tekniskt och ekonomiskt, så att kundens kvalitets- och miljökrav uppnås.

Vår erfarenhet och kunskap avseende byggnader för logistik och godshantering är lång och väl dokumenterad.

Våra uppdragsgivare är staten, logistikföretag, industriföretag, kommuner, fastighetsbolag och entreprenörer.

Vi har haft förmånen att få arbeta åt vissa uppdragsgivare sedan tidigt 50-tal.

Vi kan åta oss samtliga typer av uppdrag inom byggprocessen såsom utredningar, projektering, projekteringsledning, kostnadsbedömningar och kalkyler, projektledning, anbudsutvärderingar, upphandling, KA enligt PBL, BAS-P, byggledning, kontroll, besiktning och utrymningsplaner.