Historik

Pantektor AB startades 1950 av Kaj Evers, Nils Tegmar och Ture G. Nydrén, tidigare verksamma inom Armerad Betong.

Företaget var från början ett renodlat konstruktionsföretag. Under andra hälften av 50-talet skaffade man sig arkitektkompetens. Verksamheten var till stor del inriktad på industribyggnation men man hade även en stor del uppdrag till kommuner. Företaget har under sin verksamhetstid dessutom haft en hel del uppdrag utomlands.

1969 bröt man ut den del av verksamheten som arbetade med byggledning, kontroll och besiktning i ett systerbolag: MLM Byggledning AB.

Verksamheterna projektering respektive byggledning, kontroll o besiktning drevs under c:a 30 år i dessa två systerbolag, men 2000 valde vi att återförena dem och lägga all verksamhet i Pantektor AB.

Bilden nedan visar våra olika logotyperna genom åren.

Bilden visar Pantektor´s olika logotyper genom åren.