Bo Klok

Pantektor har åt Bo Klok det senaste året besiktigat Kv. Nyponet i Eslöv samt Kv. Hasseludden i Hässleholm vilka båda är flerfamiljsbostäder .