Projekt

DHL

DHL

DHL, tidigare Danzas och ännu tidigare ASG, är en av våra äldsta kunder. Ända sen 50-talet har vi åt dem utfört allahanda uppdrag. Det har varit och är allt från skissarbeten, bygglovshandlingar inkl. dess processer, detaljprojekteringar till slutbesiktningar av logistikanläggningar över hela riket.

Se och läs mer!

HSB

HSB

Besiktning i Lund åt Brf Sockertoppen samt Farinet 1 och 2 vilka tillsammans omfattar ungefär 170 lägenheter samt ett antal mindre butiker. I malmö har vi under 2011 besiktigat Kv. Draken i Bulltofta.

Se och läs mer!

Övrigt

Övrigt

Pantektor har besiktigat diverse villor och anläggningar. Se resp. foto för mer information.

Se och läs mer!

Wihlborgs Kranen

Wihlborgs Kranen

Pantektor har åt Wihlborgs Kranen besiktigat flertalet byggnader. Se ett axplock ur några av våra projekt på fotona nedan.

Se och läs mer!

Midroc

Besiktningsuppdrag i Lomma Centrum där Midroc bygger såväl ett hundratal lägenheter i såväl Brf. Form som hyresrätter. I projektet ingår en större livsmedelsbutik, 2 banklokaler samt några mindre butiker.

Se och läs mer!

Veidekke Bostad

Pantektor har åt Veidekke Bostad utfört besiktning av Kv. Ledsnäckan och kv. Nätsnäckan i Limhamn, bostadsrättsförening samt småhus i ägandeform

Se och läs mer!

PEAB

Pantektor har åt PEAB gjort besiktningar i bl.a Klagshamn samt Skanörs vångar, Brf i Kungsurnan i Höllviken.

Se och läs mer!

Skanska

Skanska

Pantektor har genom åren gjort besiktningar åt Skanska Öresund AB och Skanska Fastigheter AB på diverse projekt. Se mer under resp. foto.

Se och läs mer!

NCC Property Development

NCC Property Development

På uppdrag av NCC har vi varit/är vi på flertalet projekt Kontrollansvariga enl. PBL och utfört/utför besiktningsuppdrag. Som på bl.a Kv. Kaninen i Malmö (Triangelns köpcentra inklusive kontorslokaler och närmare 200 lägenheter i bostadsrättsform). Se foto nedan för några projekt.

Se och läs mer!

Vellinge Bostäder

Vellinge Bostäder

Pantektor har genom åren hjälpt Vellinge Bostäder med flertalet besiktningar. De senaste åren märks framförallt Stora Hammar skola, samt de båda bostadsprojekten Kv. Svalan samt Skanörs Vångar vilka tillsammans utgjorde knappt 50 lägenheter.

Se och läs mer!
Sida 1 av 3123