Arkitektuppdrag

DHL

DHL

DHL, tidigare Danzas och ännu tidigare ASG, är en av våra äldsta kunder. Ända sen 50-talet har vi åt dem utfört allahanda uppdrag. Det har varit och är allt från skissarbeten, bygglovshandlingar inkl. dess processer, detaljprojekteringar till slutbesiktningar av logistikanläggningar över hela riket.

Se och läs mer!

Jernhusen; bygg

Åt Jernhusen utför vi diverse uppdrag såsom ritningsarbeten, besiktningsuppdrag, bygg- och projektledning. Historiskt sett och då åt Statens järnvägar utförde vi uppdrag som i stort sett täckte hela byggprocessen.

Se och läs mer!

NCC; bygg

NCC; bygg

Åt NCC har vi utfört detaljprojekteringar för logistikanläggningar och p-hus m.m. Se foton nedan.

Se och läs mer!

SH-Bygg

Tillsammans med SH-Bygg har vi detaljprojekterat en paketbilshall för DHL i Stockholm.

Se och läs mer!

Logistic Contractor

Logistic Contractor

Tillsammans med Logistic Contractor har Pantektor har tagit fram bygghandlingar för projektet ”Nytt lager i Haninge, Jordbro”. Ett höglager på ca 6500m² åt Brostaden.

Se och läs mer!

Procordia Food

När Procordia Food i Eslöv skulle uppföra en ny anläggning för konservering av gurkor var vi med i hela byggprocessen. Allt från skiss till färdig byggnad. Vidare har vi genom åren haft löpande uppdrag på deras fastigheter på Kv. Rovan / Eslöv.

Se och läs mer!

Rekab

Rekab

Tillsammans med Rekab i totalentreprenader har vi bland annat varit med och detaljprojekterat en ny terminal åt DHL i Luleå, lägenheter i Lund och och en brandstation i Eslöv.

Se och läs mer!

Pandox

För Pandox AB har vi varit med i utredningar, skissarbeten och projekteringar för hotellrenoveringar bland annat på St. Jörgen ( Scandic ), Radisson Blu och Kramer hotell ( Scandic ).

Se och läs mer!

Brostaden

Brostaden

Åt Brostaden har Pantektor  tagit fram bl.a. skisser, kalkyler,  presentationsunderlag och bygglovshandlingar på diverse projekt. Se foto för mer info.

Se och läs mer!

Skanska; bygg

Skanska; bygg

För Skanska Sverige AB har Pantektor i en totalentreprenad detaljprojekterat åt DHL en terminal och paketbilshall (c:a 15.000m²) med kontor (c:a 1.600m²). Anläggning finns på Importgatan i Göteborg.

Se och läs mer!
Sida 1 av 212