Byggnadsadministration

DHL

DHL

DHL, tidigare Danzas och ännu tidigare ASG, är en av våra äldsta kunder. Ända sen 50-talet har vi åt dem utfört allahanda uppdrag. Det har varit och är allt från skissarbeten, bygglovshandlingar inkl. dess processer, detaljprojekteringar till slutbesiktningar av logistikanläggningar över hela riket.

Se och läs mer!

Swedavia

Swedavia

Åt Swedavia på Malmö-Airport har vi medverkat i framtagning av arkitekthandlingar för om-, till- och nybyggnader samt kostnadskalkyler m.m. ”Ombyggnad av publika toaletter” nere i källaren är ett sådan projekt.

Se och läs mer!

Jernhusen

Jernhusen

På uppdrag av Jernhusen AB är Pantektor engagerat som projekteringsledare, bitr. projektledare, kontrollant, KA enl. PBL och besiktning. Projektet omfattar anpassning av Malmö C till Citytunneln och innebär nybyggnad av Glashall på c:a 1.900 m2, nytt P-hus för 450 bilar och c:a 3.000 m2 kontor.

Se och läs mer!