Kontrollansvarig enl. PBL

DHL

DHL

DHL, tidigare Danzas och ännu tidigare ASG, är en av våra äldsta kunder. Ända sen 50-talet har vi åt dem utfört allahanda uppdrag. Det har varit och är allt från skissarbeten, bygglovshandlingar inkl. dess processer, detaljprojekteringar till slutbesiktningar av logistikanläggningar över hela riket.

Se och läs mer!

NCC Property Development

NCC Property Development

På uppdrag av NCC har vi varit/är vi på flertalet projekt Kontrollansvariga enl. PBL och utfört/utför besiktningsuppdrag. Som på bl.a Kv. Kaninen i Malmö (Triangelns köpcentra inklusive kontorslokaler och närmare 200 lägenheter i bostadsrättsform). Se foto nedan för några projekt.

Se och läs mer!

OKQ8

OKQ8

OKQ8, tidigare Q8 och ännu tidigare Gulf, har vi haft som kund ända sen 50-talet och har vi åt dem utfört allahanda uppdrag. Det har varit och är allt från skissarbeten, etableringsutredningar, bygglovshandlingar inkl. dess processer och detaljprojekteringar över hela riket. För en del automatstationer i södra delen av riket utför vi även KA-uppdrag.

Se och läs mer!

Jernhusen

Jernhusen

På uppdrag av Jernhusen AB är Pantektor engagerat som projekteringsledare, bitr. projektledare, kontrollant, KA enl. PBL och besiktning. Projektet omfattar anpassning av Malmö C till Citytunneln och innebär nybyggnad av Glashall på c:a 1.900 m2, nytt P-hus för 450 bilar och c:a 3.000 m2 kontor.

Se och läs mer!