Projekt

Diligentia

Diligentia

Besiktningsuppdrag i Västra Hamnen i Malmö inom kv. Masthusen 9-11 där Diligentia uppfört kontors och butikslokaler samt anpassningar inom ICA Maxi.

Se och läs mer!

JM

JM

Åt JM har Pantektor besiktigat kv. Lund Väster 3 och kv Sockerbruket 2. Tillsammans är det drygt 100 lägenheter i bostadsrättsform.

Se och läs mer!

Riksbyggen

Besiktning av bl.a. Lödde Park åt Riksbyggen Bonum, vilket är ett riktat seniorboende, samt kv. Slottsbron i centrala Malmö som Riksbyggen byggde om från kontor till lägenheter 2010

Se och läs mer!

Bo Klok

Pantektor har åt Bo Klok det senaste året besiktigat Kv. Nyponet i Eslöv samt Kv. Hasseludden i Hässleholm vilka båda är flerfamiljsbostäder .

Se och läs mer!

Jernhusen; bygg

Åt Jernhusen utför vi diverse uppdrag såsom ritningsarbeten, besiktningsuppdrag, bygg- och projektledning. Historiskt sett och då åt Statens järnvägar utförde vi uppdrag som i stort sett täckte hela byggprocessen.

Se och läs mer!

NCC; bygg

NCC; bygg

Åt NCC har vi utfört detaljprojekteringar för logistikanläggningar och p-hus m.m. Se foton nedan.

Se och läs mer!

SH-Bygg

Tillsammans med SH-Bygg har vi detaljprojekterat en paketbilshall för DHL i Stockholm.

Se och läs mer!

Logistic Contractor

Logistic Contractor

Tillsammans med Logistic Contractor har Pantektor har tagit fram bygghandlingar för projektet ”Nytt lager i Haninge, Jordbro”. Ett höglager på ca 6500m² åt Brostaden.

Se och läs mer!

Procordia Food

När Procordia Food i Eslöv skulle uppföra en ny anläggning för konservering av gurkor var vi med i hela byggprocessen. Allt från skiss till färdig byggnad. Vidare har vi genom åren haft löpande uppdrag på deras fastigheter på Kv. Rovan / Eslöv.

Se och läs mer!

Rekab

Rekab

Tillsammans med Rekab i totalentreprenader har vi bland annat varit med och detaljprojekterat en ny terminal åt DHL i Luleå, lägenheter i Lund och och en brandstation i Eslöv.

Se och läs mer!
Sida 2 av 3123