HSB

Besiktning i Lund åt Brf Sockertoppen samt Farinet 1 och 2 vilka tillsammans omfattar ungefär 170 lägenheter samt ett antal mindre butiker.

I malmö har vi under 2011 besiktigat Kv. Draken i Bulltofta.