Jernhusen; bygg

Åt Jernhusen utför vi diverse uppdrag såsom ritningsarbeten, besiktningsuppdrag, bygg- och projektledning. Historiskt sett och då åt Statens järnvägar utförde vi uppdrag som i stort sett täckte hela byggprocessen.