Jernhusen

På uppdrag av Jernhusen AB är Pantektor engagerat som projekteringsledare, bitr. projektledare, kontrollant, KA enl. PBL och besiktning.
Projektet omfattar anpassning av Malmö C till Citytunneln och innebär nybyggnad av Glashall på c:a 1.900 m2, nytt P-hus för 450 bilar och c:a 3.000 m2 kontor.