JM

Åt JM har Pantektor besiktigat kv. Lund Väster 3 och kv Sockerbruket 2. Tillsammans är det drygt 100 lägenheter i bostadsrättsform.