NCC Property Development

På uppdrag av NCC har vi varit/är vi på flertalet projekt Kontrollansvariga enl. PBL och utfört/utför besiktningsuppdrag.
Som på bl.a Kv. Kaninen i Malmö (Triangelns köpcentra inklusive kontorslokaler och närmare 200 lägenheter i bostadsrättsform).
Se foto nedan för några projekt.