OKQ8

OKQ8, tidigare Q8 och ännu tidigare Gulf, har vi haft som kund ända sen 50-talet och har vi åt dem utfört allahanda uppdrag. Det har varit och är allt från skissarbeten, etableringsutredningar, bygglovshandlingar inkl. dess processer och detaljprojekteringar över hela riket. För en del automatstationer i södra delen av riket utför vi även KA-uppdrag.

Ett axplock på automatstationer där vi arkitekter har medverkat (se under resp bild).

Beställare: OKQ8 AB