Procordia Food

När Procordia Food i Eslöv skulle uppföra en ny anläggning för konservering av gurkor var vi med i hela byggprocessen. Allt från skiss till färdig byggnad. Vidare har vi genom åren haft löpande uppdrag på deras fastigheter på Kv. Rovan / Eslöv.