Rekab

Tillsammans med Rekab i totalentreprenader har vi bland annat varit med och detaljprojekterat en ny terminal åt DHL i Luleå, lägenheter i Lund och och en brandstation i Eslöv.