Riksbyggen; bygg

För Riksbyggen i Malmö har Pantektor medverkat i utredningar, skissarbeten och bygglovsprocesser.