Skanska

Pantektor har genom åren gjort besiktningar åt Skanska Öresund AB och Skanska Fastigheter AB på diverse projekt.

Se mer under resp. foto.