Swedavia

Åt Swedavia på Malmö-Airport har vi medverkat i framtagning av arkitekthandlingar för om-, till- och nybyggnader samt kostnadskalkyler m.m.

”Ombyggnad av publika toaletter” nere i källaren är ett sådan projekt.

Befintliga toaletter i herr- och damavdelningen renoverades och utökades för att bland annat kunna försörja fler flygresenärer.

Beställare: Swedavia