Tjänster

Pantektor erbjuder följande tjänster:

· Arkitektur
· Projekteringsledning
· Kostnadsbedömningar – och kalkyler
· Projektledning
· Anbudsutvärderingar
· Upphandling
· Kontrollansvarig enligt PBL
· BAS-P
· Byggledning
· Kontroll
· Besiktning
· Utrymningsplaner

Med hjälp av våra underkonsulter inom kompetensområdena:
Konstruktion, Rör, Luft, El, Mark, Miljö, Energi, Brand och Ljud kan vi åta oss det totala konsultuppdraget.