Bo Klok

Åt Bo Klok gör vi besiktigar som bl.a. Kv. Nyponet i Eslöv och Kv. Hasseludden i Hässleholm vilka båda är flerfamiljsbostäder .