Byggnadsadministration

Projekteringsledning samt Projekt- och Byggledning är en del av byggnadsadministration.
Projekteringsledning handlar om att leda, styra och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringen.
Projekt- och byggledning innebär att vara beställarens förlängda arm.