Byggnadsadministration

Projekt- och byggledning innebär att vara beställarens förlängda arm.
Att ligga steget före, genom hela processen, är en nödvändig egenskap hos en projektledare.
Dels för att projektet ska möta beställarens intentioner, dels för att budgeten ska hållas.
Företaget har en mycket hög kompetens inom projekt- och byggledning, ett måste för att kunna ta ansvar för hela eller delar av projektet.
Erfarenheten gör att vi har god framförhållning och vi är alltid redo för nästa utmaning.
När det oväntade händer är vi beredda.
Vi har ett flertal medarbetare som är kontrollansvariga, certiferade enligt PBL.
Att vara kontrollansvarig innebär ett stort ansvar, att inför Byggnadsnämnden, intyga att byggherren utfört projektet enligt gällande plan och bygglag (PBL).