DHL

DHL, tidigare Danzas och ännu tidigare ASG, är en av våra äldsta kunder. Ända sen 50-talet utför vi allahanda uppdrag. Det är allt från skissarbeten, bygglovshandlingar inkl. dess processer, detaljprojekteringar till slutbesiktningar av logistikanläggningar över hela riket.

DHL Göteborg. Göteborg, Hisingsbacka. Nybyggnad av terminalanläggning. Pantektor AB har på uppdrag av DHL, utfört skiss- och utredningsarbeten. Tagit fram kravspecifikationer och bygglovshandlingar samt fungerat som bitr. Projekt- och byggledare och kvalitetssäkrare. Pantektor AB har på uppdrag av Skanska Sverige AB ufört detaljprojekteringen avs Arkitekthandlingar. DHL Göteborg. Göteborg, Hisingsbacka. Nybyggnad av terminalanläggning. Pantektor AB har på uppdrag av DHL, utfört skiss- och utredningsarbeten. Tagit fram kravspecifikationer och bygglovshandlingar samt fungerat som bitr. Projekt- och byggledare och kvalitetssäkrare. Pantektor AB har på uppdrag av Skanska Sverige AB ufört detaljprojekteringen avs Arkitekthandlingar.
DHL Örebro. Nybyggnad av terminalanläggning. Pantektor AB har på uppdrag av DHL utfört skiss- och utredningsarbeten, tagit fram underlag för detaljplanearbete, kravspecifikationer och bygglovshandlingar samt fungerat som byggnadsadministratör och kvalitetsansvarig enl. PBL DHL Örebro. Nybyggnad av terminalanläggning. Pantektor AB har på uppdrag av DHL utfört skiss- och utredningsarbeten, tagit fram underlag för detaljplanearbete, kravspecifikationer och bygglovshandlingar samt fungerat som byggnadsadministratör och kvalitetsansvarig enl. PBL
Ombyggnad av befintlig byggnad till ny paketbilshall i Malmö på kv. Flygfyren. Ombyggnad av befintlig byggnad till ny paketbilshall i Malmö på kv. Flygfyren.
Ombyggnad av befintlig byggnad till ny paketbilshall i Malmö på kv. Flygfyren. Ombyggnad av befintlig byggnad till ny paketbilshall i Malmö på kv. Flygfyren.
Västberga - Ombyggnad av terminal och kontor mm Västberga - Ombyggnad av terminal och kontor mm