Entreprenadbesiktningar

Vid entreprenadbesiktning skall besiktningsmannen kontrollera att arbetet utförts i enlighet med gällande avtal mellan byggherre och entreprenör.
Vid dessa besiktningar är erfarenhet särskilt viktigt, då ingen besiktning är den andra lik.
På Pantektor jobbar flera utbildade och erfarna besiktningsmän.
Det innebär att vi har resurser att ta oss an stora besiktningsuppdrag.
Vi har även en administrationsavdelning, som gör att vi kan arbeta effektivt.
Om en besiktning utförs på förmiddagen kan vi ofta leverera åt såväl byggherrar som entreprenörer med ett färdigt protokoll inom någon dagen efter besiktningen.