Jernhusen

Åt Jernhusen utför vi diverse uppdrag såsom ritningsarbeten, besiktningsuppdrag, bygg- och projektledning.
Historiskt sett och då åt Statens järnvägar utförde vi uppdrag som i stort sett täckte hela byggprocessen.

Om- och tillbyggnad för ny verksamhet - Ny catering - Om- och tillbyggnad för ny verksamhet - Ny catering -