Logistic Contractor

Tillsammans med Logistic Contractor har Pantektor har tagit fram bygghandlingar för projektet ”Nytt lager i Haninge, Jordbro”.

Ett höglager på ca 6500m² åt Brostaden.

LC åt Brostaden i Jordbro Haninge. LC åt Brostaden i Jordbro Haninge.