En omfattande leverantör

Vi bedriver verksamhet inom arkitektur, projekt- och byggledning, entreprenadbesiktningar samt kontrollansvar enl. PBL. För oss är långvariga relationer av största vikt, och det bästa kvittot på ett väl utfört jobb

engagemang_bla

Engagemang

lyhordhet_bla

Lyhördhet

langsiktighet_bla

Långsiktighet

Pantektor har sedan starten år 1950 växt från att vara ett företag inriktat på renodlad konstruktion till den breda utsträckning vi har idag

Att företagets kunskap och erfarenhet förts vidare sedan dess har spelat en betydande roll i vårt skifte från industribyggnation och kommuner till industri- och logistikanläggningar, som idag är vårt primära fokus

handslag_bla

Genom ett gott samarbete med våra underkonsulter inom alla nödvändiga kompetensområden – konstruktion, rör, luft, el, mark, miljö, energi, brand och ljud – kan vi åta oss det totala konsultuppdraget. 
Välkommen att kontakta oss

Vi söker medarbetare

På Pantektor är du en del av en öppen och hängiven verksamhet med höft i tak. Vi söker alltid nya talanger, kontakta oss nedan