Castellum

Arkitektuppdrag

Pantektor AB har på uppdrag av Castellum utfört skiss- och utredningsarbeten, tagit fram underlag för detaljplanearbete, kravspecifikationer, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag.

Malmö – Kv. Tistlarna – Nytt lager

Malmö – Lockarp – Ny terminal