Jernhusen

Arkitektuppdrag, Projekt- och byggledning

arkitekt-och-ka-jernhusen-ombygg-catering01
Om- och tillbyggnad för ny verksamhet – Ny catering –

Arkitektuppdrag:
Pantektor AB har på uppdrag av Jernhusen utfört skiss- och utredningsarbeten, tagit fram kravspecifikationer, bygglovshandlingar samt bygghandlingar.
Pantektor AB har även medverkat med Projekt- och byggledning, entreprenadsbesiktningar samt varit kontrollansvarig enl. PBL.