Riksbyggen

Arkitektuppdrag, Entreprenadbesiktningar

Pantektor AB har på uppdrag av Riksbyggen utfört skiss- och utredningsarbeten, tagit fram underlag för detaljplanearbete och bygglovshandlingar.
Pantektor AB har även utfört entreprenadsbesiktningar samt varit kontrollansvarig enl. PBL.

1566290124_riksbyggen-gyllistr-dg-rd-kv-lejonhj-rta-1
riksbyggen-gyllistr-dg-rd-kv-lejonhj-rta-2
Gyllins Trägård Kv Lejonhjärta