Verdion

Pantektor AB har på uppdrag av Verdion utfört skiss- och utredningsarbeten, tagit fram underlag för detaljplanearbete, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag.

Pantektor AB har även medverkat med Projekt- och byggledning, entreprenadsbesiktningar samt varit kontrollansvarig enl. PBL.

Sigtuna – Nytt lager