Prologis

För Prologis räkning tar vi fram bl.a. skisser, presentationsunderlag och bygglovshandlingar på diverse projekt.