Riksbyggen

För Riksbyggen i Malmö har Pantektor medverkat i utredningar, skissarbeten och bygglovsprocesser.

Gyllins Trägård Kv Lejonhjärta Gyllins Trägård Kv Lejonhjärta
Gyllins Trägård Kv Lejonhjärta Gyllins Trägård Kv Lejonhjärta