Skanska

Pantektor har genom åren gjort och gör besiktningar åt Skanska Öresund AB och Skanska Fastigheter AB på diverse projekt.