Tjänster

Pantektor erbjuder följande tjänster:

 • Arkitektur
 • Projekteringsledning
 • Kostnadsbedömningar – och kalkyler
 • Projektledning
 • Anbudsutvärderingar
 • Upphandling
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • BAS-P
 • Byggledning
 • Kontroll
 • Besiktning

Med hjälp av våra underkonsulter inom kompetensområdena, kan vi åta oss det totala konsultuppdraget:
Konstruktion, Rör, Luft, El, Mark, Miljö, Energi, Brand och Ljud