Veidekke Bostad

Pantektor har genom åren hjälpt Veidekke Bostad med flertalet besiktningar.

De senaste åren märks framförallt besiktning av Kv. Ledsnäckan och kv. Nätsnäckan i Limhamn, bostadsrättsförening samt småhus i ägandeform