Vellinge Bostäder

Pantektor har genom åren hjälpt Vellinge Bostäder med flertalet besiktningar.

De senaste åren märks framförallt Stora Hammar skola, samt de båda bostadsprojekten Kv. Svalan samt Skanörs Vångar vilka tillsammans utgjorde knappt 50 lägenheter.