Wihlborgs Kranen

Pantektor gör åt Wihlborgs Kranen besiktigar på flertalet byggnader. Se ett axplock ur några av våra projekt på fotona nedan.

Brygghuset. Besiktning av kontor för Mercedes. Beställare: Wihlborgs Kranen AB Brygghuset. Besiktning av kontor för Mercedes. Beställare: Wihlborgs Kranen AB
Sigmahuset. Besiktning av nytt kontorshus. Beställare: Wihlborgs Kranen AB. Sigmahuset. Besiktning av nytt kontorshus. Beställare: Wihlborgs Kranen AB.
Ubåtshallen. Besiktning av skola och kontor. Beställare: Wihlborgs Kranen AB. Ubåtshallen. Besiktning av skola och kontor. Beställare: Wihlborgs Kranen AB.
Teliahuset. Besiktning av nytt kontorshus. Beställare: Wihlborgs Kranen AB. Teliahuset. Besiktning av nytt kontorshus. Beställare: Wihlborgs Kranen AB.