Vi har den kompetens som krävs för att åta oss det totala konsultuppdraget

Pantektor AB´s verksamhet består av arkitektur, projekteringsledning, byggnadsadministration och entreprenadbesiktningar, med stor inriktning på industri- och logistikanläggningar.
Vi är ett anrikt företag som startades redan 1950.
Ett bevis på vårt yrkeskunnande är att vi har kunder som anlitat oss i nästan 70 år.

Att all kunskap finns under ett och samma tak innebär en öppen kommunikation och
korta beslutsvägar för kunden. Tillsammans kan vi diskutera oss fram till lösningar
som bidrar till ett slutresultat av högsta kvalitet. Vi vet att nöjda kunder återkommer.
Välkommen 

Erfarenhet av arkitektur sedan starten 1950,
där kunskapen gått i arv...

Arkitektur

Vi tar fram allt från skisser, presentationsmaterial, bygglovshandlingar, förfrågningsunderlag samt färdigprojektering på många logistikanläggningar och hittat specifika lösningar för våra kunder.

Att leda, styra och samordna.

Projekteringsledning

Projekteringsledning handlar om att leda, styra och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringen.
Att ha helhetssynen och vara flexibel för lösningar samt att se till att beställarens budget hålls.
En del av byggadministrationen.

Att ligga steget före för att undvika att det oväntade händer.

Projekt- och byggledning

Projekt- och byggledning innebär att vara beställarens förlängda arm. Vi ser till att projekten bemöter beställarens intentioner och håller koll på att bl.a. budgeten följs.
En del av byggadministrationen.

Ingen besiktning är likt den andra. Vi har erfarenhet av många uppdrag.

Entreprenadbesiktningar

Vid entreprenadbesiktning skall besiktningsmannen kontrollera att arbetet utförts i enlighet med gällande avtal mellan byggherre och entreprenör.
Vi har resurser att ta oss an stora besiktningsuppdrag och få fram protokoll med snabb leverans till entreprenören.