Arkitektur

Projekt- och byggledning

Entreprenadbesiktning

Kontrollansvar enl. PBL

Vi har kompetensen för
det totala konsultuppdraget

Välkommen till oss!

Pantektor är en omfattande leverantör inom arkitektur, projekt- och byggledning, entreprenadbesiktningar och kontrollansvar enl. PBL. Vårt största fokus är på industri- och logistikanläggningar där vår erfarenhet är väl dokumenterad

Nöjda kunder i över 70 år

Hos oss finns all kunskap under ett och samma tak vilket innebär en öppen kommunikation och korta beslutsvägar för dig som kund.
Tillsammans kan vi diskutera oss fram till lösningar och slutresultat av högsta kvalitet. Vi vet att nöjda kunder återkommer