Om oss

Företaget ägs idag av Christian Kiaer (VD), Johan Ferdell, Bengt Gunnarsson och Paul Johansson, som alla är verksamma i företaget.

Myndighetskrav och miljölagar är minimikrav för vår verksamhet.

Vårt mål är att genomföra varje uppdrag med ett optimalt resultat både tekniskt och ekonomiskt, så att kundens kvalitets- och miljökrav uppnås.

Vår erfarenhet och kunskap avseende byggnader för logistik och godshantering är lång och väl dokumenterad.

Våra uppdragsgivare är logistikföretag, industriföretag, kommuner, staten, fastighetsbolag och entreprenörer.

Vi har haft förmånen att få arbeta åt vissa uppdragsgivare sedan tidigt 50-tal.

Vi kan åta oss samtliga typer av uppdrag inom byggprocessen såsom utredningar, projektering, projekteringsledning, arkitektuppdrag, kostnadsbedömningar och kalkyler, projektledning, anbudsutvärderingar, upphandling, KA enligt PBL, BAS-P, byggledning, kontroll och besiktning.

Läs vår broschyr här : Pantektor

Historik

Pantektor AB startades 1950.
Företaget startades av Kaj Evers, Nils Tegmar och Ture G. Nydrén, som tidigare var verksamma inom Armerad Betong.

Företaget var från början ett renodlat konstruktionsföretag. Under andra hälften av 50-talet anställdes arkitekter.
Verksamheten var till stor del inriktad på industribyggnation och kommuner.
Under åren har företaget dessutom haft en del uppdrag utomlands och det dyker fortfarande upp sådana då och då.

1969 bröt man ut den del av verksamheten som arbetade med byggledning, kontroll och besiktning i ett systerbolag: MLM Byggledning AB.
Verksamheterna projektering respektive byggledning, kontroll och besiktning drevs under c:a 30 år i dessa två systerbolag.
2000 valde dåvarande ägarna att återförena företagen och lägga all verksamhet i Pantektor AB.

Flera generationer medarbetare har börjat och slutat men kunskapen har förts vidare inom bolaget så att erfarenheten bevaras.

Framtiden är ljus.... 

Bilden nedan visar våra olika logotyper genom åren.

2019-02/1549548539_logohistoriken