Darlin Fastigheter AB

Pantektor AB har medverkat med Projekt- och byggledning, entreprenadsbesiktningar samt varit kontrollansvarig enl. PBL.

darlin-vikhem
Vendelparken pågående projekt, extern Arkitekt