DHL

Arkitektuppdrag, Projekt- och byggledning

dhl-goteborg-2 (1)

DHL Göteborg. Göteborg, Hisingsbacka. Nybyggnad av
terminalanläggning. Pantektor AB har på uppdrag av DHL,
utfört skiss- och utredningsarbeten. Tagit fram
kravspecifikationer och bygglovshandlingar samt fungerat
som bitr. Projekt- och byggledare och kvalitetssäkrare.
Pantektor AB har på uppdrag av Skanska Sverige AB ufört
detaljprojekteringen avs Arkitekthandlingar

dhl-orebro-1

DHL Örebro. Nybyggnad av terminalanläggning. Pantektor
AB har på uppdrag av DHL utfört skiss- och
utredningsarbeten, tagit fram underlag för
detaljplanearbete, kravspecifikationer och
bygglovshandlingar samt fungerat som
byggnadsadministratör och kvalitetsansvarig enl. PBL

dhl-flygfyren-1

Ombyggnad av befintlig byggnad till ny paketbilshall i
Malmö på kv. Flygfyren.

dhl-flygfyren-2

Ombyggnad av befintlig byggnad till ny paketbilshall i
Malmö på kv. Flygfyren.