JM

Arkitektuppdrag, Entreprenadbesiktningar

Pantektor AB har på uppdrag av JM AB Stockholm utfört skiss- och utredningsarbeten och tagit fram underlag för detaljplanearbeten.
Pantektor AB har även utfört entreprenadsbesiktningar åt JM AB i Malmö.

SAMSUNG

Vi utför åt JM diverse besiktigar som t.e.x kv. Lund Väster 3 och kv Sockerbruket 2. Tillsammans är det drygt 100 lägenheter i bostadsrättsform.

SAMSUNG