Vellinge Bostäder

Pantektor AB har åt Vellinge Bostäder utfört entreprenadsbesiktningar samt varit kontrollansvarig enl. PBL

SAMSUNG

De senaste åren märks framförallt Stora Hammar skola, samt de båda bostadsprojekten Kv. Svalan samt Skanörs Vångar vilka tillsammans utgjorde knappt 50 lägenheter.

SAMSUNG